Ga naar de inhoud

Landmeten

Projectomschrijving

Voor diverse opdrachtgevers verrichten wij landmeetwerkzaamheden. Dit kan een situatiemeting zijn van een wegtracé, parkeerterrein, sportveld, enzovoort. Daarnaast kunnen we een digitaal terreinmodel opstellen ten behoeve van inhoudsberekeningen.
Behalve het inmeten van de bestaande situatie kunnen wij ook voorzien in het uitzetten van diverse objecten. Denk hierbij onder andere aan wegcontouren, bouwblokken, sportvelden en maatvoering t.b.v. woningbouw.

Attero heeft op diverse locaties afvalinzamelingen, op de locatie in Wilp verrichten wij ieder jaar diverse metingen om de hoeveelheden die op de vuilstort en in de grondreiniging aanwezig zijn in kaart te brengen.

Expertise

  • Geodesie
  • Planvorming

Werkzaamheden

  • Verrichten meet- en uitzetwerkzaamheden
  • Verwerken verkregen informatie
  • Verwerken gegevens tot digitaal terreinmodel
  • Vaststellen hoeveelheden per stortvak en depot

Contactpersoon
J. Bakker

We kunnen een digitaal terreinmodel opstellen ten behoeve van inhoudsberekeningen

Opdrachtgever(s)
Impressie