Meteen naar de inhoud

Herinrichting Admiraal Helfrichlaan

Projectomschrijving

In opdracht van gemeente Rheden hebben wij een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het parkeerterrein aan de Admiraal Helfrichlaan. Dit ontwerp hebben we mogen uitwerken tot bestek en bijbehorende bestekstekeningen. Tijdens de aanbesteding hebben wij de gemeente van advies mogen voorzien.
Tijdens de projectvoorbereiding stond de wens centraal om zo veel mogelijk circulair uit te voeren. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat de bestaande zandcementfundering op locatie wordt verwerkt en gebruikt in de nieuwe fundering onder het parkeerterrein.

Expertise

 • Geodesie
 • Planvorming
 • Ontwerp
 • Bestekken en bestekstekeningen
 • Advisering contractvormen en aanbestedingsproduceres
 • Toezicht en/of directieondersteuning

Werkzaamheden

 • Inventariseren bestaande situatie
 • Inmeten bestaande situatie
 • Coördineren onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Asfaltonderzoek
 • Verzorgen van voorbereiding en het bestek
 • Advisering en begeleiding rondom aanbesteding
 • Toezicht op de uitvoering
Rik
Contactpersoon

R. van Engen

We hebben zo veel mogelijk circulair uitgevoerd

Opdrachtgever(s)
Impressie